НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АКАДЕМІЇ НФК «Ураган»

Багаторічну підготовку в Академії футзалу поділяють на етапи, кожен з яких має чітко визначені вік, цілі, завдання та зміст:

І. Допочаткова підготовка – U5, U6, U7;

ІІ. Початкова підготовка – U8, U9.

ІІІ. Базова підготовка

Базова підготовка І періоду навчання – U10, U11;

Базова підготовка ІІ періоду навчання – U12, U13;

Базова підготовка ІІІ періоду навчання – U14, U15.

ІV. Спеціальна базова підготовка:

Спеціальна базова підготовка з футзалу – U16, U17;

Спеціальна базова підготовка з футболу – U16, U17.

V. Підготовка до вищих досягнень – U18-U21.

Етап допочаткової підготовки (U5, U6, U7)

Вік: 4-6 років
Мета: Привити любов до регулярних занять4-6років
Завдання:

 • ознайомити з видом спорту;
 • зацікавити до регулярних занять;
 • зміцнити здоров’я дітей;
 • розвити відчуття колективізму
 • закласти основи свідомої дисциплінованості.

Навантаження: занять на тиждень – 2-3; тривалість занять – 45 хв;
Річний план: Додаток 1
Мотивація: Дитина хоче отримувати подарунки.
Продукт: Організований вихованець, який проявляє інтерес до занять.

Етап початкової підготовки (U8, U9)

Вік: 7-8 років
Мета: Ознайомити з основами індивідуальної техніки та тактики. Закласти основи розвинути фізичних якостей.

Завдання:

 • ознайомити з історією та розвитком виду спорту;
 • зміцнення здоров’я дітей;
 • закладення основ фізичних якостей (координація рухів, спритність, гнучкість, швидкість рухів);
 • ознайомлення з основами індивідуальної техніки;
 • ознайомлення з основами індивідуальної тактики.

7-8 років

Навантаження:

 • занять на тиждень – 3;
 • тривалість занять – 60 хв;
 • практичні заняття – 90 %;
 • теоретичні заняття – 10 %.

Річний план: Додаток 2
Продукт: Вихованець, що виконує основні індивідуальні технічні та тактичні елементи гри та показує певний рівень розвитку виховуваних фізичних якостей.
Мотивація: Дитина хоче виділятись своїми результатами і отримувати визнання власних досягнень.

Етап базової підготовки

І період навчання (U10, U11)
Вік: 9-10 років
Мета: Навчання основ індивідуальної техніки та індивідуальної тактики. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, швидкість, кординація).
Завдання:
9-10р
 • ознайомити з правилами гри у футбол, футзал;
 • ознайомити з особливостями підготовки спортсмена та системами проведення змагань;
 • зміцнення здоров’я дітей;
 • розвиток фізичних якостей (гнучкість, координація рухів, швидкість);
 • сформувати стійкий інтерес до самовдосконалення;
Навантаження:
занять на тиждень – 3;
тривалість занять – 75 хв;
практичні заняття – 80 %;
теоретичні заняття – 20 %.
Продукт: Вихованець, вивчив основні елементи індивідуальної техніки та індивідуальної тактики.
Річний план: Додаток 3
Мотивація: Дитина хоче грати та отримувати спортивні нагороди.
ІІ період навчання (U12, U13)
Вік: 11-12 років
Мета: Удосконалення індивідуальної техніки та індивідуальної тактики. Ознайомлення з основами групової тактики. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, швидкість, координація, спритність).
11-12 років-3Завдання:
 • ознайомити з основами групової тактики та особливостями її застосування;
 • навчання основам групової тактики;
 • зміцнення здоров’я дітей;
 • розвиток фізичних якостей (гнучкість, координація рухів, швидкість, спритність);
 • сформувати стійкий інтерес до цілеспрямованого багаторічного спортивного удосконалення;
 • удосконалення індивідуальної техніки і тактики;
Навантаження:
занять на тиждень – 4;
тривалість занять – 75 хв;
практичні заняття – 80 %;
теоретичні заняття – 20 %.

Продукт: Вихованець, вміє виконувати елементи індивідуальної техніки та застосовувати елементи індивідуальної тактики в грі.

Річний план: Додаток 4

Мотивація: Дитина хоче грати та досягати спортивного результату.
ІІІ період навчання (U14, U15)
Вік: 13-14 років
Мета: Удосконалення техніко-тактичних дій в ігровій діяльності. Ознайомлення з командною тактикою гри. Сформувати розуміння нестандартних дій під час ігрової діяльності. Розвиток фізичних якостей (координація, спритність, сила, витривалість).
13-14 років
Завдання:
 • ознайомити з командною тактикою гри, її модифікаціями та різновидами;
 • ознайомлення з правилами гри у пляжний футбол;
 • ознайомити з особливостями підготовки спортсмена та системами проведення змагань;
 • ознайомити з нестандартною діяльністю гравця, її необхідністю та своєчасністю;
 • вивчення правил гри у футбол, футзал;
 • зміцнення здоров’я дітей;
 • розвиток фізичних якостей (гнучкість, координація рухів, швидкість, загальна витривалість);
 • сформувати стійкий інтерес до самовдосконалення
 • удосконалення групових тактичних дій в ігровій діяльності;
 • виховання морально-вольових якостей.
Навантаження:
занять на тиждень – 4;
тривалість занять – 90 хв;
практичні заняття – 80 %;
теоретичні заняття – 20 %.
Продукт: Вихованець застосовує елементи групової тактики в змагальній діяльності. Має достатній рівень технічної підготовленості. Проявляє вольові якості у досягненні певного результату.
Річний план: Додаток 5
Мотивація: Дитина прагне визнання її вмінь досягнень.

Етап спеціалізованої базової підготовки (U16, U17)

Вік: 15-16 років

Мета:
Навчання командній тактиці гри, її модифікаціям та різновидам. Удосконалення набутих вмінь та навичок з наступною реалізацією їх в ігровій діяльності. Реалізація різноманітних тактичних дій під час змагальної діяльності відповідно до виду спорту (футбол, футзал). Формування психічної стійкості в змагальній діяльності та морально-вольового характеру спортсмена.

15-16 років-2l

Завдання:

 • ознайомити з тактиками та особливостями ведення гри (футбол, футзал);
 • навчання основам командної тактики (футбол, футзал).
 • навчити використовувати різновиди та модифікації тактичних командних дій;
 • удосконалення командних техніко-тактичниї дій в ігровій діяльності;
 • закладення основ фізичних якостей (швидкісно-силова якість, спеціальна витривалість).
 • розвиток фізичних якостей (координація рухів, спритність, гнучкість, швидкість, загальна витривалість)
 • сформувати психологічну стійкість у змагальній діяльності;

Навантаження:
занять на тиждень – 5;
тривалість занять – 90 хв;
практичні заняття – 80 %;
теоретичні заняття – 20 %.

Продукт: Вихованець демонструє змістовну гру, проявляючи  індивідуальні та групові техніко-тактичні дії у змагальній діяльності.

Річний план: Додаток 6

Мотивація: Дитина хоче зарекомендувати себе як потенційного гравця, який здатен грати на перемогу.

Етап підготовки до вищих досягнень (U18, U21)

Вік: 17-20 років
Мета: Удосконалення індивідуальних технічних елементів гри, груповх та командних тактичних дій відповідно до виду спорту (футбол, футзал). Розвиток фізичних якостей (сила, швидкісна витривалість, загальна витривалість, швидкісно-силові якості). Формування спортсмена, який готовий вирішувати поставлені завдання (гра на результат).
17-18 роківЗавдання:
 • удосконалення тактико-технічних командних дій відповідно виду спорту (футбол, футзал);
 • формування гравця з вмінням нестандартно діяти;
 • детальне вивчення правил гри та особливості арбітражу з виду спорту (футбол, футзал);
 • розвиток фізичних якостей.
Навантаження:
занять на тиждень – 6;
тривалість занять – 120 хв;
практичні заняття – 80 %;
теоретичні заняття – 20 %.

Продукт: Вихованець розуміє та виконує поставлені завдання в змагальній діяльності.

Річний план: Додаток 7
Мотивація: Спортсмен потребує визнання на спортивному рівні та винагороди за виконану роботу.